Palvelumme sisältö

Pal­ve­lum­me sisäl­tää:

  • Pal­kan­las­ken­nan
  • Palk­ka­tie­toil­moi­tuk­set tulo­re­kis­te­riin
  • Tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen
  • Vas­tuu­va­kuu­tuk­sen

Jokai­nen kevy­ty­rit­tä­jäm­me on vakuu­tet­tu tapa­tur­man varal­ta. Jos mat­kal­la las­ku­tet­ta­vaan työ­hön tai las­ku­tet­ta­vas­sa työs­sä sat­tuu tapa­tur­ma, hen­ki­löl­lä on 10 000 euron hoi­to­tur­va. Lisäk­si kevy­ty­rit­tä­jil­läm­me on vas­tuu­va­kuu­tus mil­joo­naan euroon asti.

Turva Plus -paketilla lisäturvaa elämällesi!

Tur­va Plus -pake­til­la saat parem­paa tur­vaa työ­ta­pa­tur­man varal­le. Paket­tim­me sisäl­tää tapa­tur­ma- ja vas­tuu­va­kuu­tuk­sen lisäk­si inva­li­di­teet­ti­tur­van (max 50 000 e), kuo­le­man­va­ra­tur­van (max 50 000 e) sekä päi­vä­ra­ha­tur­van (50 e / päi­vä, 360 päi­vää vuo­des­sa) sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta vas­taan.

Haluaisitko sinä ryhtyä kevytyrittäjäksi? Ota yhteyttä ja kysy lisää!