Palkkalaskuri

Sivua kor­ja­taan.  Pahoit­te­lem­me

 

Las­ku­ri ei huo­mioi yrit­tä­jän elä­ke­va­kuu­tus­ta (YEL). Myös kevy­ty­rit­tä­jä voi olla YEL-vel­vol­li­nen, tar­kis­ta oma tilan­tee­si aina elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiös­tä tai Suo­men GTM Osuus­kun­nas­ta. Lue lisää YEL-vakuu­tuk­ses­ta tääl­tä.

Las­ku­rin sum­ma on suun­taa anta­va, var­mis­ta todel­li­nen palk­ka­si asia­kas­pal­ve­lus­tam­me.

Pal­ve­lu­mak­sun ja vakuu­tuk­set voi vähen­tää omas­sa vero­tuk­ses­sa.